Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringsinvesteringarna på liknande nivåer som Q3 2019

Renoveringsindex är ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

Indexet visar fortsatt negativa siffror men i reell renoveringsinvestering är siffrorna i paritet med Q3 2019, då hushållens snittinvestering på renovering var 740 SEK.

 

”Trots att pandemin känns långt borta fortsätter Coronaåren påverka byggsektorn”, berättar renoveringsindex grundare, Mikael Holmstrand och fortsätter. Det är lätt att uppleva läget som tyngre än vad det faktiskt är, eftersom vi alltjämt jämför årets renoveringssiffror med de rekordhöga renoveringssiffror från 2022. Det gör att indextet ger stort utslag.”

 

Renoveringsviljan i kronor är under våren 2023 på nivåer i likhet med 2019. Vilket kan liknas med flera andra starkt Coronapåverkade branscher.

 

”Just nu jämför vi två ytterligheter vilket i sig är intressant men jag ser fram mot att indexet troligtvis stabiliseras jämfört med vad vi sett de senaste nio månaderna, det händer troligtvis under Q3 2023.” avslöjar Mikael, ”Självklart finns det ingen anledning att springa händelserna i förväg men efter tre osedvanligt volatila år känns det spännande att åter mäta förändringen på renoveringsmarknaden utan några kraftiga yttre påverkningar som pandemi, krig, kraftigt ökande räntor eller avstanning av ekonomin.”

 

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Fler pressmeddelanden